Avalik esitamine

AVALIK ESITAMINE

Vastavalt Eesti Vabariigi autoriõiguse seadusele on kõik fonogrammide kasutajad kohustatud muusika kasutamise eest maksma õiglast tasu.

Fonogrammi kasutamise leping

Muusika avaliku esitamise infobuklet

ANDMEKAART FONOGRAMME AVALIKULT ESITAVALE ETTEVÕTTELE

Andmed fonogrammide kasutamise kohta (majutusettevõte, toitlustusettevõte, ööklubi, kasiino, eriüritus, muu):

Andmed lepingu sõlmija kohta
Andmed kasutuskoha kohta