Muusika kasutajad

Eesti Vabariigi autoriõiguse seaduse §72 kohustab kõiki ärilisel eesmärgil avaldatud fonogrammi või selle koopia kasutajaid selle mis tahes üldsusele suunamise eest maksma õiglast tasu iga sellise suunamise eest.

Fonogrammitootjad võivad teostada oma õigusi individuaalselt või kollektiivselt ehk kollektiivse esindamise organisatsiooni kaudu. EFÜ kui fonogrammitootjate kollektiivse esindamise organisatsioon Eestis aitab fonogrammitootjatel nende fonogrammide kasutamise eest õiglast tasu koguda, pidades läbirääkimisi ja sõlmides lepinguid fonogrammide kasutajatega.

EFÜ teeb koostööd Eesti Esitajate Liiduga (EEL) ning lähtuvalt kasutuse valdkonnast maksab muusika kasutaja tasu ainult ühele organisatsioonile, kes jaotab tasu nii esitajate kui fonogrammitootjate vahel. Esitajad ja fonogrammitootjad teostavad fonogrammi üldsusele suunamisel tekkivat tasu saamise õigust ühiselt, kuid autoritest eraldi. Fonogrammi üldsusele suunamisel (nt avalikul esitamisel) peab muusika kasutaja sõlmima kaks lepingut – ühe Eesti Autorite Ühinguga (EAÜ) ja teise EFÜ-ga või EEL-iga.

Tasu maksmine toimub vastavalt kehtestatud tariifidele. Tasu määrad on avaldatud EFÜ veebilehel ja need on ühetaolised kõikide isikute suhtes.