Teave fonogrammide kohta, mille õiguste omajat ei ole kindlaks tehtud

Eesti Fonogrammitootjate Ühingul (EFÜ) on kollektiivse esindamise organisatsioonina kohustus teha kättesaadavaks teave autoriõiguste objektide (fonogrammide) kohta, mis on fonogrammide kasutajate poolt EFÜ-le esitatud fonogrammide aruannetes, kuid mille üht või mitut õiguste omajat ei ole kindlaks tehtud või ei ole tuvastatud vastava fonogrammi esindamine EFÜ poolt ja õiguste omajate saadaolevaid summasid ei ole seetõttu võimalik jaotada.

Selleks, et võtta tarvitusele Eesti autoriõiguse seaduses toodud meetmed vastavate andmete kindlakstegemiseks toome teeme selle teabe üldsusele teatavaks EFÜ veebilehe kaudu. Informatsioon nende fonogrammide osas, mille puhul ei ole õnnestunud üht või mitut fonogrammitootja õiguste omajat selgelt tuvastada, on toodud siin: Teave fonogrammide kohta, mille õiguste omajat ei ole kindlaks tehtud.

Kui Te omate või teostate mõne nimekirjas toodud fonogrammiga seotud fonogrammitootja õigusi, siis palume Teil sellest EFÜ-t teavitada ning vastav fonogramm EFÜ-s registreerida vastavalt kehtestatud korrale ja ettenähtud vormis.

Juhul kui EFÜ-le laekub informatsiooni mitmelt isikult selle kohta, et just nemad on konkreetse fonogrammi õiguste omajaks (fonogrammitootjaks), siis edastab EFÜ saadud vastava info neile kõigile selleks, et fonogrammitootjad saaksid ise omavahel õiguste kuuluvuse ja teostamise küsimuse lahendatud. EFÜ ei tegele tootjaõiguste vaidlustes vahendajana ega vahekohtunikuna.