Toetuse taotlemine

EFÜ liikmel või esindataval Eesti fonogrammitootjal on võimalus EFÜ-st taotleda toetust järgmistele projektidele:

1. Erialase ja avaliku koolituse korraldamine fonogrammitootjatele.

2. Fonogrammitootja osalemine muusikatööstuse konverentsil või seminaril.

3. Fonogrammitootja osalemine erialasel täiendkoolitusel. Toetust on võimalik taotleda vaid kõigile avatud koolitustel osalemiseks, ei rahastata konkreetseid koostööprojekte, mis ei ole kõigile avatud.

Taotluste esitamise tähtpäevad on iga kalendriaasta 01. oktoober ja 01. märts.

Toetuse andmise eesmärk on fonogrammitootjate erialaste oskuste paranemine ja Eesti muusikatööstuse areng. EFÜ eelistab toetuse andmisel projekte, mis on võimalikult paljude EFÜ liikmete ja esindatavate huvides.

Toetuse taotlemisel palume kindlasti tutvuda toetuse taotlemise tingimustega ja punktis 4 kirja pandud rahastatavate ja mitterahastatavate kulude loeteluga.

Toetuse taotlemise tingimused ja korra leiate EFÜ-st taotletava toetuse tingimused ja kord ning toetuse taotluse vormi leiate Toetuse taotluse vorm.