Vahendustasude määrad

EFÜ poolt kohaldatavad vahendustasude määrad:

• Fonogrammide avalik esitus – 20% fonogrammitootjate ja esitajate tasu määradest.
• Fonogrammide edastamine ja/või taasedastamine – 20% fonogrammitootjate ja esitajate tasu määradest.
• Fonogrammide reprodutseerimine avaliku esituse eesmärgil – 20% fonogrammitootjate ja autorite tasu määradest.
• Fonogrammide kasutamine telesaadete helindamisel – 25% fonogrammitootjate ja esitajate tasu määradest.